Varausehdot

KOTOJÄRVEN TALLIN VARAUSTEN EHDOT

Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on juhlatila Kotojärven Talli -rakennuksessa. Vuokraukseen sisältyy oikeus juhlatilan yhteydessä olevan terassin ja läheisen piha-alueen käyttöön. Käytettävissä olevat alueet on esitelty tutustumisen yhteydessä. Kartanon päärakennuksen tai muiden yksityisessä omistuksessa olevien rakennusten piha-alueet eivät ole asiakkaiden käytössä.

Varaus ja maksut

Asiakkaalle lähetetään varausvahvistus sähköpostitse. Varaus vahvistuu lopullisesti vasta, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun eräpäivään mennessä.

Loppumaksu tulee suorittaa laskun eräpäivään mennessä. Ellei ennakkomaksua tai loppusuoritusta ole maksettu eräpäivään mennessä, on vuokranantajalla oikeus perua varaus.

Vuokraus sisältää tutustumiskäynnin lisäksi yhden maksuttoman suunnittelukäynnin tilassa sovittuna aikana. Muista opastetuista käynneistä saatetaan veloitetaan lisämaksu 50 euroa. Omatoiminen tutustuminen tilaan on mahdollista maksuttomasti tilan ollessa vapaana (sovittava etukäteen).

Varauksen peruuttaminen

Peruutus on aina tehtävä sähköpostitse osoitteeseen kotojarventila@gmail.com. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on saapunut vastaanottajalle.

Maksettua varausmaksua ei palauteta varauksen peruuttamisesta huolimatta. Mikäli peruutus tapahtuu alle 3 kuukautta ennen vuokrauksen alkua, veloitetaan 50% koko vuokrahinnasta. Alle 2 kuukautta ennen vuokrausta peruutetut varaukset veloitetaan täysimääräisenä.

Varausta on Covid 19 -pandemian aikana mahdollista siirtää veloituksetta toiseen vapaana olevaan ajankohtaan seuraavan vuoden kesäkaudelle. Perumisesta veloitetaan normaalien peruutusehtojen mukaisesti.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Ylivoimaisesta esteestä johtuen vuokranantaja voi perua varauksen ilman korvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. 

Kotojärven tila & tapahtumalla on oikeus tarvittaessa perua varaus, mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan.

Ohjeita häiden järjestäjälle

Häitä varten tilat ovat käytettävissä perjantaista sunnuntaihin. 

Vuokralaisen vastuulla on ottaa huomioon Covid 19-pandemian johdosta annetut viralliset ohjeistukset. Vuokralainen huolehtii itse juhlatilan kalustamisesta ja somistamisesta. Tiloissa olevat kalusteet ovat asiakkaan käytettävissä. Juhlatilan ja käytettyjen piha-alueiden siivouksesta vastaa vuokralainen. Siivous sisältää ainakin seuraavat asiat:

  • kaikkien roskien poisvienti tiloista ja käytetyltä piha-alueelta (myös tuhkakupit ja wc-roskikset)
  • Mahdollisten opasteiden poistaminen myös tien varsilta.
  • tyhjien pullojen poisvienti
  • kaiken tilaan kuulumattoman oman/vuokratun tms. tavaran poisvienti
  • ulkokalusteiden kokoaminen terassialueelle
  • pöytien ja tuolien pyyhintä ja vienti samaan paikkaan, josta ne otettiin käyttöön

Seinäpintoihin ei saa naulata mitään ilman lupaa.

Konfettien, kimalteiden tai muiden pienten ja roskaavien tuotteiden käyttö sisä- ja ulkotiloissa on ehdottomasti kielletty. 

Puutteellisen siivouksen vuoksi aiheutuneet lisäkustannukset veloitetaan vuokralaiselta. Tilojen tulee olla tyhjennettyinä ja siivottuina sunnuntaina klo 17.00 ellei toisin sovita.

Kotojärven tila & tapahtuma ei vastaa tiloissa säilytettävistä tai sinne jätetyistä asiakkaan tavaroista. Tilaan vuokrausajan päätyttyä jätetyt tavarat toimitetaan siivouksen yhteydessä roskiin.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty sisätiloissa. Mikäli juhlatilassa on tupakoitu sisätiloissa, veloitamme puhdistuskulut vuokralaiselta. Tupakointi on sallittu vain niille osoitetuissa paikoissa ja tupakantumppeja ei saa heitellä nurmialueelle tai tielle.

Teltan tai asuntovaunun tms. käyttö pihapiirissä ilman erillistä lupaa on ehdottomasti kielletty.

Alueella sijaitsee paljon yksityisiä asuntoja. Yksityisalueita ja pihoja tulee kunnioittaa ja niihin ei ole pääsyä ilman maanomistajan lupaa. Piha-alueella ei saa soittaa kovaa musiikkia enää klo 23.30 jälkeen.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan ja korvaamaan irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Kadonneista avaimista veloitetaan 300 euron maksu. Kadonneet tilassa olleet tavarat tulee korvata täysimääräisenä. Hankintakustannukset (hankintaan liittyvät. kuljetus, tilaus ja toimituskulut) kuuluvat asiakkaan maksettaviksi.

Valitukset

Kaikki huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden ilmaannuttua suoraan osoitteeseen kotojarventila@gmail.com.


Tervetuloa Kotojärvelle!